Frågor & Svar

Xtravaganza är ett viktminskningsprogram som hjälper människor att nå och behålla en hälosam vikt.
På Xtravaganza får varje kund stöd av en egen hälsokonsult, som också jobbar med mental träning. Hos oss möter kunderna ett helhetstänk som omfattar kost, rörelse och mental träning. Vi har ett långsiktigt perspektiv som gör det möjligt att behålla vikten även efter viktnedgång.
Xtravaganza har ungefär 200 enheter, våra hälsokonsulter har hjälpt drygt 200 000 människor att gå ner i vikt sedan starten 2002. Vi finns i övriga Norden, i Storbritannien, Kroatien och Kina.
Mental träning handlar om att systematiskt genom tankens kraft träna nya beteenden. Honnörsord är motivation, uthållighet, självförtroende, målfokusering och avspänning.


Xtravaganzas mentala träning arbetar systematiskt med att träna både tankar, känslor och beteenden i en kombination. Både genom kognitiv träning samt träning av mera alternativa naturliga medvetandetillstånd som optimerar förutsättningarna för beteendeförändring.
Träningen följer en väl genomarbetad metod utefter Xtravaganzas fyra delar och pågår under minst ett år för att skapa en hållbar jämvikt.


Xtravaganza bygger sina viktminskningsprogram på fyra delar; Tänk! Njut! Ät! Träna!
Priset varierar beroende på vilken programtyp du väljer. Viss lokal variation kan förekomma. Programmen kostar mellan 599 – 989 kr i månaden.
Ett viktminskningsprogram består av individuella möten med den personliga hälsokonsulten och gruppträffar och har en varaktighet från 4 till 24 månader, vilket är den tiden vi rekommenderar våra kunder. Bakgrunden är att varaktig viktminskning innebär en beteendeförändring och att detta tar tid. Som kund har du möjlighet att välja mellan olika avtalstider för ditt viktminskningsprogram.
Ja, de flesta når sin målvikt och håller den under tiden som de finns hos oss.
Måltidsersättning, sk VLCD (Very low calorie diet), kan ingå i ett Xtravaganza viktminskningsprogram, beroende på vilket program du som kund väljer. Xtravaganzas måltidsersättningar följer Livsmedelsverkets föreskrifter som säger att produkten inte bör nyttjas längre än tre veckor utan att medicinska råd inhämtats av läkare.
Under viktminskningsfasen kan lågintensiv träning, exempelvis promenader, vara ett bra alternativ för att komma igång med viktminskningen. Rörelseglädje är ett viktigt verktyg för att hålla igång blodcirkulationen och fettförbränningen. Alla rekommendationer när det gäller träning sker på individuell basis med utgångspunkt i kundens personliga förutsättningar och i samråd med kundens hälsokonsult och inom ramen för Xtravaganzas program. 

Ja, alla våra måltidsersättningar (VLCD-produkter) är godkända av Livsmedelsverket.